محصولات

دستگاه شوک اتوماتیک CardiAid

دستگاه شوک اتوماتیک CardiAid

کاربرپسند ترین دفیبریلاتور اتوماتیک خارجی
CardiAid آموزشی

CardiAid آموزشی

بهترین همراه شما در دوره های آموزشی ایمنی و کمک های اولیه
دفیبریلاتور پیشرفته

دفیبریلاتور پیشرفته

CardiAid پیشرفته و CardiAid پیشرفته پلاس امکان اعمال دفیبریلاسیون ساده و ایمن را بصورت حرفه ای فراهم می سازند.
محل قراردهی و محافظت

محل قراردهی و محافظت

AED خود را در محل مناسب قرار داده و از آن محافظت کنید.
محصولات هشداردهی

محصولات هشداردهی

محل قراردهی CardiAid را با انواع محصولات و تابلوهای نشانگر مشخص نمایید.
© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.