با CardiAid ایمن بودن کار ساده ایست!

دستگاه شوک اتوماتیک

CardiAid دفیبریلاسیون نجات بخش را در هر مکان و در هر زمان ممکن می سازد.

CardiAid بصورت تخصصی برای استفاده در مکان های عمومی طراحی شده است تا پیش از رسیدن نیروهای متخصص امدادی، در لحظات ابتدایی و حساس دفیبریلاسیون انجام شود.

  • CardiAid بصورت کاملاً خودکار عمل کرده و هر شخص عادی می تواند از آن استفاده کند.
  • CardiAid تنها در مواقع ضروری شوک الکتریکی را اعمال می کند در نتیجه استفاده از آن 100% ایمن می باشد.

CardiAid چگونه کار می کند؟

دستورالعمل آنلاین استفاده از CardiAid را مشاهده کنید تا به سادگی آن پی ببرید.

منطقه یابی AED

متاسفانه در حال حاضر، در بسیاری از مناطق مورد نیاز AED قرار داده نشده است. CardiAid بسیار مشتاق است تا از این مناطق بازدید کرده و بصورت رایگان نحوه عملکرد دستگاه را به نمایش بگذارد. همکاری شما در این مسیر و معرفی مناطق نیازمند، کمک بزرگی را به ما خواهد کرد. آمار زیر مربوط به انواع محل های عمومی در اروپا و درصدی از آنها که مجهز به AED هستند، می باشد.

مدارس 40%
مراکز خرید35%
اماکن ورزشی 68%
ادارات و کارگاه ها54%
© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.