ماموریت CardiAid

ایمن بودن سخت نیست

قابل دسترس برای همه و در همه جا!

دستگاه دفیبریلاتور خودکار خارجی CardiAid بصورت ویژه برای استفاده عموم طراحی شده است تا در لحظات حساس و سرنوشت ساز ابتدایی حملات قلبی احیا را پیش از رسیدن نیروهای متخصص انجام دهد.

Cardia International A/S کمپانی سازنده دفیبریلاتورهای CardiAid و تجهیزات آن می باشد. شرکت اصلی در دانمارک قرار دارد ولی تجهیزات و AED ها در آلمان ساخته می شود.

افق دید ما

رسیدن به پرقدرت ترین تولیدکننده AED های احیاکننده و قراردهی آنها در تمامی مکان های عمومی برای در اختیار بودن عموم مردم.

هدف ما

دستیابی به روش ها و ایده های نوین برای ساخت تجهیزات و نجات جان انسان ها

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.