دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کوه‌های تاترا لهستان

مناطق کوهستانی یکی از پرچالش ترین مناطق برای امدادرسانی به بیماران می باشند. در ادامه این تحقیق آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کوه‌های تاترا لهستان بررسی شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کوه‌های تاترا لهستان

آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و امدادرسانی به آنها با استفاده از دستگاه شوک خودکار در مناطق مختلف دنیا در حال بررسی و تحقیق می باشد. مناطق کوهستانی یکی از پرچالش ترین مناطق برای امدادرسانی به بیماران می باشند. در ادامه این تحقیق آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کوه‌های تاترا لهستان بررسی شده است که برای انجام آن اطلاعات ثبت شده در این منطقه بین سال های 2001 تا 2021 ارزیابی شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کوه‌های تاترا لهستان

در بازه مورد بررسی، 74 حمله قلبی خارج بیمارستانی در این منطقه ثبت شده است. آمار مرگ بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی در این منطقه 88 درصد گزارش شده است. این درحالی است که آمار زنده مانی در بیمارانی که از دستگاه شوک خودکار استفاده کرده اند حدود 56 درصد و در بیمارانی که از دستگاه استفاده نکرده اند 14 درصد است. امدادرسانی سریع تر به بیماران، پارامتر اصلی در زنده مانی آنها بوده است که با استفاده از دستگاه الکتروشوک امکان امدادرسانی سریع فراهم شده است. 89 درصد از بیمارانی که زنده مانده اند، شرایط عصبی مناسبی را پس از درمان داشته اند. آمار دقیق مربوط به تعداد حملات قلبی خارج بیمارستانی رخ داده در این منطقه در نمودارهای زیر به تفکیک تاریخ، زمان و ارتفاع قابل مشاهده می باشد.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در شهرها و کشورهای مختلف: کوه‌های تاترا لهستان

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.