دانستنیها

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پرث استرالیا

بین ماه ژانویه سال 2014 تا سامبر سال 2020، 10422 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در شهر پرث استرالیا ثبت شده است.

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پرث، استرالیا

بررسی آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و نحوه احیا بیماران باعث می شود تا در آینده مکان قراردهی دستگاه های شوک خودکار و استفاده از آنها بهبود یابد. در کشور استرالیا نیز به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته، پوشش دهی دستگاه شوک خودکار در سطح شهرها موضوع پر اهمیتی است و تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام می شود. در جدیدترین این بررسی ها، آمار مربوط به حملات قلبی ثبت شده در شهر پرث استرالیا بین سال های 2014 تا 2020 ارزیابی شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در پرث، استرالیا

بین ماه ژانویه سال 2014 تا سامبر سال 2020، 10422 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در شهر پرث استرالیا ثبت شده است. از این تعداد 1064 مورد در اماکن عمومی و 9358 مورد در منازل مسکونی رخ داده است. در شهر پرث تا دسامبر سال 2020، 1037 مورد دستگاه الکتروشوک که دسترسی شبانه روزی دارند، ثبت شده است. در تصویر زیر مناطق بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی را در مقایسه با مکان قرارگیری دستگاه های شوک خودکار مشاهده می نمایید.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پرث، استرالیا

در جدول زیر نیز اطلاعات دقیق مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی رخ داده در شهر پرث را مشاهده می نمایید. میزان مشارکت افراد ناظر در استفاده از دستگاه های شوک خودکار در اماکن عمومی و منازل به ترتیب 14.5% و 0.2% است که بسیار محدود است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در پرث، استرالیا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.