عوامل تاثیر گذار بر استفاده عموم از دستگاه شوک اتوماتیک

استفاده عمومی از دستگاه شوک خودکار و عوامل تاثیرگذار

استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک با سدهای زیادی پیش رو می باشد که مهمترین آنها میزان دسترسی به دستگاه می باشد و سایر مواردی نظیر قوانین استفاده در هر کشور، آگاهی مردم و محدودیت های تکنولوژی نیز می توانند میزان استفاده ی عمومی از دستگاه شوک خودکار (الکتروشوک) در سطح شهر ها را کاهش دهند

نقش آگاهی مردم در استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک

در بسیاری از کشورهایی که دستگاه شوک اتوماتیک به تعداد مناسب در سطح شهر قرار داده شده است، تمایل افراد ناظر برای استفاده از آن همچنان محدود باقی مانده است که باعث می شود آمار استفاده از دستگاه الکتروشوک علیرغم افزایش تعداد دستگاه ها رشد لازم را نداشته باشد. این موضوع نشان می دهد که آگاه سازی مردم از وجود دستگاه شوک اتوماتیک و تشویق آنها به استفاده از دستگاه اهمیتی یکسان با تعداد دستگاه ها و در دسترس بودن آنها در میزان استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک را دارد. در نتیجه می توان با تبلیغ های رسانه ای مردم را به سمت استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک و همکاری هنگام نیاز سوق داد.

دستگاه شوک اتوماتیک آماده استفاده

در تحقیقی که در کشور هلند انجام شد مشخص شده است که 40% از دستگاه های شوک اتوماتیک در دید عموم نبوده اند و این یعنی با وجود در دسترس بودن دستگاه، عموم مردم قادر به دیدن دستگاه نبوده اند و در نتیجه از آن استفاده نکرده اند. علاوه بر این 16% از دستگاه ها بدون هیچ نشانه و تابلویی در محل قرار گرفته بودند که استفاده از آنها را به شدت محدود ساخته است. 7% از دستگاه های شوک اتوماتیک شارژ باتری کافی نداشته اند و 17% از پدهای دستگاه شوک اتوماتیک منقضی شده بوده اند. این موضوع نشان می دهد که نصب تابلوی های مناسب و نگهداری صحیح از دستگاه امری ضروری می باشد. در زیر نشان جهانی دستگاه شوک اتوماتیک آورده شده است.

aed9804 05

دسترسی شبانه روزی به دستگاه شوک اتوماتیک

طبق تحقیقی که در کشور دانمارک انجام شده است تنها 9% از دستگاه های شوک اتوماتیک بصورت شبانه روزی در دسترس عموم می باشند به این دلیل که دستگاه های قرار داده شده در مدارس و ادارات و حتی ایستگاه های وسایل نقلیه در ساعات مشخصی قابل استفاده می باشند این درحالی است که 68.1% از حملات قلبی در ساعات تعطیلی مدارس و ادارات رخ می دهد. بهتر است برای قرار دادن دستگاه شوک خودکار محیطی از ادارات و مدارس انتخاب شود که در تمامی ساعات شبانه روز دسترسی به آن امکان پذیر باشد.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.