بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در Tricity، لهستان

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در تریسیتی لهستان

کلان شهر Tricity در کشور لهستان، متشکل از سه شهر گدانسک، گدنیا و سوپوت در منطقه ی پومرینا می باشد. به طور متوسط سالانه 353 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در Tricity اتفاق می افتد. دفیبریلاسیون سریع بیماران، روش درمانی می باشد که جان بیمار را در چنین شرایطی نجات خواهد بخشید. در این گزارش، به بررسی تاثیرگذاری استفاده از دستگاه شوک خودکار در Tricity بر آمار بهبود یافتگان حملات قلبی پرداخته شده است. برای تهیه این گزارش اطلاعات مربوط به نوع و محل حملات قلبی خارج بیمارستانی، روند و هزینه استفاده از دستگاه شوک خوکار و گزارشات پزشکی پس از انتقال بیمار به بیمارستان جمع آوری شده است.

نتایج استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در تریسیتی لهستان

نتایج این بررسی نشان می دهد که قراردهی دستگاه شوک خودکار در Tricity موفقیت آمیز بوده است و باعث نجات جان انسان ها شده است. همچنین با بررسی هزینه های درمانی مشخص شده است که استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک کل هزینه های درمانی را که شامل بستری در بیمارستان می باشد، کاهش داده است. نکته ی قابل توجه در این بررسی اهمیت پارامتر تاثیرگذار آگاهی عموم می باشد که بر میزان استفاده از دستگاه الکتروشوک تاثیر بسزایی دارد. با توجه به نتایج بدست آمده نیاز است تا تدابیری برای افزایش سطح آگاهی عموم در رابطه با دستگاه شوک خودکار اندیشیده شود.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.