بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کیپ تاون، آفریقای جنوبی

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کیپ تاون، آفریقای جنوبی

علی رغم بررسی های متعدد میزان حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشورهای پیشرفته و ثروتمند، آمار بسیار محدودی از میزان حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در قاره ی آفریقا وجود دارد. در این تحقیق به بررسی میزان حملات قلبی خارج بیمارستانی در سال 2018 در شهر کیپ تاون کشور آفریقای جنوبی پرداخته شده است. 

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کیپ تاون، آفریقای جنوبی

در کل 929 نفر از بیمارانی که در سال 2018 دچار حمله ی قلبی خارج بیمارستانی شده اند، خدمات درمانی نیروی امدادرسانی را دریافت کرده اند که نشانگر میزان شیوع حملات قلبی خارج بیمارستانی سالانه 23.2 در هر 100 هزار نفر می باشد. اکثر بیماران آقایان با میانگین سنی 63 سال بوده اند. 740 مورد از حملات قلبی خارج بیمارستانی در منازل بوده است که ضرورت تجهیز مناطق مسکونی به الکتروشوک را مشخص می سازد.

متاسفانه تقریباً تمامی بیماران(909 نفر) در محل حادثه جان خود را از دست داده اند این درحالی است که اگر پیش از رسیدن نیروهای امدادی افراد ناظر به دستگاه شوک خودکار دسترسی داشتند و از آن برای احیا بیمار استفاده می کردند، بسیاری از بیماران زنده می ماندند. در جدول زیر اطلاعات کامل مربوط به بیماران آورده شده است، همان طور که مشاهده می شود مدت زمان رسیدن نیروی امدادی به بیماران بین 10 تا 20 دقیقه بوده است که شانس زنده ماندن بیمار را بسیار کم می کند.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کیپ تاون، آفریقای جنوبی

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.