بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانتون سارایوو، بوسنی و هرزگوین

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانتون سارایوو، بوسنی و هرزگوین

به منظور بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و امدادرسانی به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی، آمار احیا قلبی این بیماران از مراکز درمانی منطقه کانتون سارایوو در بوسنی و هرزگوین بین سال های 2015 تا 2019 جمع آوری شده است و همچنین پرسشنامه هایی طراحی شده است تا سطح دانش مردم، تمایل آنها برای امدادرسانی به بیماران حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار ارزیابی شود.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در کانتون سارایوو، بوسنی و هرزگوین

آمار نشان می دهد بین سال های 2015 تا 2019، 1362 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی در این منطقه ثبت شده است. از این تعداد در 328 مورد ریتم قلبی به حالت طبیعی بازگشته است. آمار بروز حمله قلبی خارج بیمارستانی در کانتون سارایوو، بوسنی و هرزگوین سالانه 62 نفر در هر 100 هزار نفر گزارش شده است. از بین تمامی حملات قلبی خارج بیمارستانی رخ داده، تنها در 44 مورد افراد ناظر برای امدادرسانی اقدام کرده اند که 38 نفر از آنها کادر درمان و 6 نفر دیگر از اعضای خانواده بیمار بوده اند. هیچ گزارشی از استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر ثبت نشده است. همچنین آمار پرسشنامه ها نشان می دهد در این منطقه سطح دانش مردم در زمینه دستگاه شوک خودکار بسیار محدود است. در جدول زیر اطلاعات دقیق این حملات قلبی خارج بیمارستانی آورده شده است.

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در کانتون سارایوو، بوسنی و هرزگوین

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.