بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لیتوانی

روش بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در لیتوانی

در سراسر جهان حمله ی قلبی یکی از اصلی ترین دلایل مرگ و میر می باشد که در 75% از موارد دلیل آن فیبریلاسیون بطنی است که در صورت استفاده سریع از دستگاه شوک خودکار قابل درمان می باشد . در ادامه ی این تحقیق به بررسی آمار آگاهی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کشور لیتوانی توسط افراد ناظر در سال های 2016 پرداخته شده است.

نتایج بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار و حملات قلبی خارج بیمارستانی در لیتوانی

آمار بدست آمده از بررسی آمار حملات قلبی خارج بیمارستانی در لیتوانی نشان می دهد که بین سال های 1988 تا 2012 آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در افراد 25 تا 64 سال در مردان 134.5 نفر در 100 هزار نفر و در زنان 18.2 نفر در 100 هزار نفر می باشدکه آمار قابل توجهی است. طبق بررسی هایی که بر روی افراد  جامعه در 5 شهر لیتوانی انجام شده است مشخص شده است که تنها 29% از افرادی که در تحقیق شرکت کرده اند با دستگاه شوک اتوماتیک آشنایی داشته اند.

دستگاه شوک خودکار

این افراد ادعا کرده اند که آموزش های لازم را در کلاس های آموزشی محل کار، تلوزیون و کلاس های آموزش رانندگی دریافت کرده اند. همچنین آمار نشان می دهد که استفاده از دستگاه الکتروشوک در این کشور محدود می باشد به همین دلیل در کشور لیتوانی بودجه های مخصوص آموزش افراد برای استفاده از دستگاه شوک خودکار مشخص شده است.

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.