استفاده از دستگاه شوک خودکار در ویکتوریا، استرالیا

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در ویکتوریا، استرالیا

برای بررسی آمار و تاثیر استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در ویکتوریا، استرالیا اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی ثبت شده توسط مرکز آمبولانس ویکتوریا جمع آوری شده است. این اطلاعات مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی می باشند که در برخی از آنان فرد با استفاده از دستگاه شوک خودکار احیا شده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به بین سال های 2002 تا 2013 می باشد.

نتایج استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک و حملات قلبی خارج بیمارستانی در ویکتوریا، استرالیا

در طول مدت بررسی 2270 مورد حمله ی قلبی خارج بیمارستانی در مکان های عمومی ثبت شده است. از این تعداد 2117 مورد(93.4%) با استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط نیروی امدادگر آمبولانس احیا شده اند و 153 مورد (6.7%) با استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر احیا شده اند. لازم به ذکر است که آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار از سال 2002 تا سال 2013 در حدود 11 برابر رشد داشته است و از 1.7% به 18.5% رسیده است.

آمار نشان می دهد که استفاده از دستگاه الکتروشوک توسط افراد ناظر در مقایسه با نیروی امدادگر آمبولانس، شانس زنده ماندن بیمار در بیمارستان را تا 62% افزایش داده است که آمار چشم گیری می باشد. در جدول زیر مکان بروز حمله ی قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار را به تفکیک نیروی امدادگر و افراد ناظر مشاهده می نمایید.

استفاده از دستگاه شوک خودکار در استرالیا

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.