استفاده از دستگاه شوک خودکار در خیرونا، اسپانیا

بررسی آمار استفاده از دستگاه شوک خودکار در خیرونا، اسپانیا

حملات قلبی خارج بیمارستانی سالانه جان بسیاری از افراد را می گیرد. طبق آمار سالانه 24500 مورد حمله قلبی خارج بیمارستانی در کشور اسپانیا رخ می دهد که از این آمار 24% تا 64% از موارد فیبریلاسیون بطنی می باشد. که این اختلاف آمار مربوط به مکان بروز حملات قلبی می باشد. در سال های اخیر با قراردهی دستگاه های شوک خودکار در سطح شهرهای کشور اسپانیا آمار مربوط به حملات قلبی خارج بیمارستانی بهبود داشته است و سلامت افراد افزایش داشته است. با انجام مطالعاتی بر روی تعداد دستگاه شوک خودکار و ارتباط آن با سلامت بیماران هر روزه سعی بر بهتر کردن نتایج می باشد.

نتایج استفاده از دستگاه شوک اتوماتیک در خیرونا، اسپانیا

طبق آمار ثبت شده، در سال 2018 تعداد 747 دستگاه شوک خودکار در شهر خیرونا اسپانیا ثبت شده است که از این تعداد 577 دستگاه بصورت ثابت و 170 دستگاه با قابلیت جابجایی می باشند. که دستگاه هایی که قابلیت جابجایی دارند اکثریت مربوط به نیروهای پلیس، آتش نشانی و آمبولانس ها می باشند. مطالعه ای برای بررسی میزان اثربخشی این دستگاه های شوک خودکار با توجه به محل قرارگیری و میزان استفاده صحیح از آنها انجام شده است که نشان می دهد در 91% از موارد استفاده از دستگاه به درستی انجام شده است، در 6% از موارد قابل قبول بوده است و تنها در 3% از موارد از دستگاه شوک اتوماتیک به درستی استفاده نشده است.

آمار نشان می دهد که 82% از موارد استفاده از دستگاه الکتروشوک مربوط به دستگاه هایی با قابلیت جابجایی می باشد که این نشان می دهد افراد ناظر در صحنه همکاری مناسب برای استفاده از دستگاه های شوک خودکار ثابت را نداشته اند و نیاز است تا تبلیغات و آموزش های لازم انجام شود. همچنین آمار نشان می دهد که استفاده از دستگاه شوک خودکار ثابت در مکان هایی با تراکم جمعیت بالا بیشتر می باشد چرا که سطح آگاهی افراد در چنین مناطقی بیشتر می باشد.

بنابر قوانین حال حاضر این کشور در مکان هایی که در طی 2 سال بیش از 2 حمله ی قلبی رخ داده است و مکان هایی با جمعیت بیش از 250 نفر افراد بالای 50 سال لازم است تا دستگاه شوک خودکار قرار داده شود.

 

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.