دانستنیها

بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی یکی از مشکلات سلامت در کشور ایتالیا است. استفاده از دستگاه شوک خودکار توسط افراد ناظر از سال 2001 در ایتالیا ثبت شده است و از سال 1999 هر ساله تعداد زیادی دستگاه شوک خودکار عمومی در سطح این کشور قراردهی می شود.

مناطق کوهستانی یکی از پرچالش ترین مناطق برای امدادرسانی به بیماران می باشند. در ادامه این تحقیق آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و استفاده از دستگاه شوک خودکار در کوه‌های تاترا لهستان بررسی شده است.

این تحقیق بین سال های 2008 تا 2018 انجام شده است. در این بازه ی زمانی 120 مورد استفاده از دستگاه های شوک خودکار عمومی در کشور لهستان ثبت شده است. در مجموع دستگاه شوک خودکار در 1165 منطقه از این کشور قراردهی شده است

در مقالات پیشین به بررسی آمار وز برحملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور آمریکا پرداخته شده است. با همه گیری بیماری کرونا در سال 2020 در کشور آمریکا محدودیت هایی برای امدادرسانی و احیا بیماران توسط افراد ناظر اعمال شد.

در کشور تایلند اکثر بیمارانی که دچار حملات قلبی خارج بیمارستانی می شوند متاسفانه جان خود را از دست می دهند که این موضوع مربوط به محدود بودن دستگاه های شوک خودکار و استفاده از آنها است. برای بهبود این آمار و نجات جان افراد اولین قدم بررسی دقیق آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و مکان بروز آنها می باشد.

در کشور ویتنام خدمات درمانی خارج بیمارستانی وضعیت مناسبی را نسبت به کشورهای پیشرفته ندارد اما اولین قدم در بهبود این خدمات بررسی آمار بروز مشکلات خارج بیمارستانی می باشد به همین دلیل در این تحقیق در کشور ویتنام آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و آمار زنده مانی بیماران پس از حمله بررسی شده است.

در مقالات پیشین آمار بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی و پیامدهای آن در کشور سنگاپور آورده شده است. همه گیری بیماری کرونا بر آمار میزان استفاده از دستگاه شوک خودکار و بروز حملات قلبی خارج بیمارستانی در کشور سنگاپور تاثیر داشته است.

صفحه1 از3

© 2020 Maad Zist Fan Avar Beynolmelal. All Rights Reserved.